Talent Development Lab

Experimenteren met nieuw gedrag

 

Leervragen van eerdere deelnemers in een Talent Development Lab:

Hoe kom ik krachtiger over als leidinggevende / adviseur?

Hoe ga ik om met emoties in het gesprek? Hoe versterk ik mijn emotionele intelligentie?

Hoe versterk ik mijn persoonlijk optreden?

Hoe creëer ik voldoende duidelijkheid in de communicatie, daarmee ook voldoende speelruimte voor mezelf? Hoe bewaak ik mijn grenzen?

Hoe versterk ik mijn beïnvloedingskracht? Hoe dring ik tot iemand door?

Hoe ga ik om met conflicten of weerstand?

Hoe zorg ik voor focus op resultaten?

 

Het Talent Development Lab heeft het karakter van een Pressure Cooker: door gericht met concrete leerdoelen aan de slag te gaan wordt er snel verandering gerealiseerd.

 

De impact van het Talent Development Lab ligt in de combinatie van een korte, krachtige trainingsmethode met individuele coaching. Het is een intensieve, soms confronterende leervorm. Maar ook luchtig en speels.

Intensief omdat naast het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden, (on)bewust gedrag zichtbaar gemaakt en veranderd wordt.

Confronterend omdat het ‘oude’, vaak ineffectieve gedrag bloot komt te liggen. Er is moed voor nodig om open en eerlijk naar jezelf te kijken.

Luchtig omdat het gedrag op speelse wijze geoefend wordt en aangepast wordt tot het gewenste niveau.

 

De methodiek wordt individueel ingezet, maar leent zich ook voor kleine groepen.