Talent Assessment

Focus op kracht en ontwikkeling

 

Om nu en in de toekomst flexibel in te kunnen spelen op een veranderende omgeving is het van belang om te weten wat je aan kwaliteiten en potentieel in huis hebt. een assessment vormt in mijn aanpak altijd een start- of ijkpunt van ontwikkeling. Of het nu om een selectie-, ontwikkel-, of loopbaanvraag gaat.

 

Het assessment biedt een heldere kijk op het talent en de kwaliteiten van mensen. Het heeft een interactief karakter en sluit daarmee aan bij de huidige tijdgeest waarin mensen zélf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. Door de intensieve samenwerking tussen deelnemer en psycholoog verschilt dit assessment van traditionele assessments. Tussentijdse feedback op het rollenspel maakt de consequenties van gedrag direct zichtbaar. Daarnaast worden er effectieve gedragsalternatieven besproken. Voorafgaand aan een assessment vindt er een intake plaats om de functie, de context en de kritische succesfactoren goed in beeld te krijgen.

 

Als deelnemer krijg je een helder advies en concrete ontwikkeltips, waarmee je meteen zelf aan de slag kunt. Ik daag je uit om je talent te vertalen naar je toegevoegde waarde in het werk. Soms over functiegrenzen heen. De focus ligt op kracht en groei!